Trening online

Możliwość współpracy internetowej. Trening personalny pod okiem wykwalifikowanego trenera, który poprawia podopiecznego poprzez wykorzystanie środków masowego przekazu np. skype.

szczegóły cen pakietów treningowych w recepcji